Attacco droni israeliani sull'Iran

Attacco droni israeliani sull'Iran Attacco droni israeliani sull'Iran
Tele SaDefenza Photo

Tele SaDefenza
4 เดือน 10.6K Views
ประเภท:
ลักษณะ:
Attacco con droni israeliani su fabbrica di Isfahan in Iran